تنهاتــــــــــــــــــرین ســـــــــــــــــردار

باید این شهر به آرامش خود برگردد ، که شب جمعه حرم روضه مــــــــــادر دارد

۴ مطلب در خرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

کاش .......

کاش میشد دعا کرد:::

 خدایا امشب خیلى خستم میشه صبح بیدارم نکنى

۱۶ خرداد ۹۳ ، ۰۰:۲۰ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

شب

توی زندگی هرکس ؛
شبهایی هست ....
که هیچ وقت صبح نمیشود ... !!!

۱۶ خرداد ۹۳ ، ۰۰:۱۶ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

گدشت ....

خیلی وقته دیگه خوش نمیگذره …

فقــــــط میگـــــذره .........

۱۶ خرداد ۹۳ ، ۰۰:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

خخخخخخخخخخخخخخخخخ

سقف ارزوهای شما . . . .
.
برای ما خاطره هم نیست . .
..

.

.

.

برو عمو برو ....

خب ....بعـــــــــــــــــــدی ...

۱۶ خرداد ۹۳ ، ۰۰:۰۲ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰