تنهاتــــــــــــــــــرین ســـــــــــــــــردار

باید این شهر به آرامش خود برگردد ، که شب جمعه حرم روضه مــــــــــادر دارد

۱۴ مطلب در دی ۱۳۹۳ ثبت شده است

دهه هشتاد

    خط دوم شکست فرمانده! احتمال شکست بسیار است

    پس مهماتمان چه شد... سید؟ هیچ امّید هست؟ -بسیار است

...................

    روزهای حماسه و ماسه، بوی باروت و ام یک و ژ٣

    داغ سیصد هزار لاله ی سرخ؛ به گمانت کم است؟ بسیار است

...................

    دهه ی بی هویت هشتاد، بام ها در تصرف بشقاب

    داخل آلبومش ولی عطر دهه ی سرخ شصت بسیار است

...................

    چهره پشت نقاب ها خالی، جیب ها پر، خشاب ها خالی

    گرچه دوران جاهلیت نیست، مشرک و بت پرست بسیار است

...................

    ساکنان حضیض بالاش...هر طعنه اش می زنند گاه اما

    گاهی اوقات درّه در اوج است، ارتفاعات پست بسیار است

...................

دیشب آمد به خواب او سید، دست او را فشرد با لبخند

    گفت: من زودتر شهید شدم، دست بالای دست بسیار است

۲۸ دی ۹۳ ، ۱۵:۲۰ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

شیطان

۲۲ دی ۹۳ ، ۱۱:۴۵ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

شان نزول

میدانی

بعضیها سوره اند

باید آیه آیه بخوانیشان

شان نزول دارند

باید تفسیر شوند

تا فهمیده شوند
۲۰ دی ۹۳ ، ۰۱:۰۲ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

روزگار

چـــوپانی را پــرسیدند روزگار چـگونه است ؟ 

گُـــفت گوسفندانم را که پشم چینی کردم ... 

بیشترشـان گـــرگ بودند!!

۲۰ دی ۹۳ ، ۰۱:۰۱ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

کشتی گرفتن

سگی نزد شیر آمد گفت: بامن کشتی بگیر!

شیر سر باز زد.. سگ گفت:نزد تمام سگان خواهم گفت شیر از مقابله

با من می هراسد!!

شیر گفت:

سرزنش سگان را خوشتر دارم از اینکه شیران مرا شماتت کنند که با

سگی کشتی گرفته ام

۲۰ دی ۹۳ ، ۰۰:۵۹ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

حرف و حدیث

پشت سرم حرف بود 

حدیث شد ... ! 

میترسم آیه شود ... !


سوره اش کنند به جعل ... !


بعد ...
تفسیرم کنند این جماعت نا اهل...!!!
۲۰ دی ۹۳ ، ۰۰:۵۸ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

برد

عمریست که می بازم و یک برد ندارم
اما چه کنم عاشق این کهنه قمارم
۲۰ دی ۹۳ ، ۰۰:۵۶ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

عبرت

آخرش نفهمیدیم این درس عبرت چند واحده ؟؟؟
لامصب تموم نمیشه!!
۲۰ دی ۹۳ ، ۰۰:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

سنگ

نباید شیشه را با سنـــــــــگ بازی داد !
نباید مست را در حال ِ مستــــــی . . .
دست ِ قاضـــــــــی داد !
نباید بی تفاوت !
چتر ماتـــــــــــــــــم را . . .
...به دست ِ خیــــــــــــــــس باران داد !
کبوترها که جز پرواز ، آزادی نمی خواهند !
نباید در حصار میـــــــــــــله ها
با دانه ی گنــــــدم . . . به او تعلیم مانـــــــــــدن داد.....

۲۰ دی ۹۳ ، ۰۰:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جمعه

تا تو نیایی...
دلم٬

آسمان جمعه است.

می گیرد و نمی بارد!
۲۰ دی ۹۳ ، ۰۰:۵۱ ۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰