امروز تصمیم گرفته بودم بیام و ی موضوعی رو بگم ..
اما یکــــــــــــــی تهدیدم کرد ک نگم ... اما من ک از رو نمی رم ..
فقط اشاره می کنم ..
گفته بودم ک نمیشه ..
آغا حرفم رو پس میگیرم .. میشه .. میشـــــــــــــــــــه ...
و امکانش هست ک تا حالا شده باشه ...

فقط خواستم بگم ک حرف قبلیم رو پس گرفتم ... همین ..