تنهاتــــــــــــــــــرین ســـــــــــــــــردار

باید این شهر به آرامش خود برگردد ، که شب جمعه حرم روضه مــــــــــادر دارد

۱۸ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۳ ثبت شده است

خوشحالم ...

دلت که برای من تنگ شد بیا سراغ زیر سیگاریم . . .
کنار قبرستان خاطرات من بشین ، فاتحه بخوان و اشک بریز . . .
من از تو درگذشتم

۲۰ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۰:۵۴ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

من

از من

تنها

تو مانده ای . .
۲۰ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۰:۵۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

خدا

خدا با ما که دلتنگیم،
سر سنگین نخواهد داشت
۲۰ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۰:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

هیچکس

هیچکس بعد هیچکس نمرده

ولی ...

خیلیا بعد از خیلیا ..

دیگه زندگی نکردن ...

۲۰ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۰:۵۰ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

رنگ

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻟﺸﻮﻥ ﻭ ﺣﺮﻓﺸﻮﻥ ﯾﻪ ﺭﻧﮕﻪ
ﻧﻪ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺩﺭﻭﻏﺎﺷﻮﻥ ﻗﺸﻨﮕﻪ

۲۰ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۰:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دلم

دلم تنهایی میخواهد . . .
دلم یک کام سنگین از سیگار میخواهد . . .
آنقدر سنگین که سنگینی یاد تو را از یادم ببرد . . .
هه . . .
خدا بگویم چه کارت کنه . . .
کاری کردی که روی سیگارمم به روم باز شد . . .

۲۰ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۰:۴۸ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

سلامتی همه پدرا ...

ﺗﻮ ﺩﺍﺭﻭﺧﻮﻧﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﯾﻪ ﺍﻗﺎﯾﯽ ﺍﻭﻣﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﺮﻡ ﺿﺪﺳﯿﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﯾﻦ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺑﺎﺗﻤﺴﺨﺮ
ﺍﺯﺵ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺶ ﺭﻭ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﯾﺎ ﺧﺎﺭﺟﯿﺸﻮ؟
ﻣﺮﺩﻩ ﮔﻔﺖ ﺍﺯ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﻮﻥ ﺷﺪﻡ ﺩﺳﺘﺎﻡ ﺯﺑﺮ ﺷﺪﻩ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ ﺻﻮﺭﺕ
ﺩﺧﺘﺮﻣﻮ ﻧﺎﺯ ﮐﻨﻢ ﺧﺎﺭﺟﯿﺸﻮ ﺑﺪﻩ ...
سلامتی همه پدرا...

۲۰ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۰:۴۶ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

ﺗﺎ ﺑﺪﻭﻧﻪ

گه ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﺍﺯﺕ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﻘﺪ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺍﺭﯼ؟
ﺑﮕﻮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ
ﺍﮔﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﯽ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺍﺭﯼ؟
ﺑﮕﻮ ﺗﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﻫﺴﺘﯽ
ﺍﮔﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﻘﺪ ﺑﻬﻢ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺩﺍﺭﯼ؟
ﺑﮕﻮ ﻫﻤﻮﻥ ﻗﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﻬﻢ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﻣﯿﺪﯼ
ﺗﺎ ﺑﺪﻭﻧﻪ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺷﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺷﻬﺎﺕ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﯿﺬﺍﺭﻩ.!!!

۲۰ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۰:۴۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

این سیگار را دوست دارم

این سیگار که میکشم همان فریاد هایی است که نمیتوانم بزنم .
همان حرفهایی که جراًت گفتن به کسی را ندارم .
همان دلتنگی هایی که روز به روز پیرم میکند .
همان خاطراتیست که نه تکرار می شوند و نه فراموش .
همان تنهایی های که کسی پرش نمی کند .
همان درد هایی که درمان ندارند .
این سیگار را دوست دارم

۲۰ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۰:۴۱ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

طاقت

طاقت بیار ای گل

چند روزی بیشتر میهمان تو نیست

زمستان دستهایم.

۲۰ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۰:۳۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰