تنهاتــــــــــــــــــرین ســـــــــــــــــردار

باید این شهر به آرامش خود برگردد ، که شب جمعه حرم روضه مــــــــــادر دارد

۱۰ مطلب در دی ۱۳۹۲ ثبت شده است

پسر...

ﺁﻗﺎ ﺩﯾﮕﻪ ﮐﺎﺭ ﺍﺯ ﺍﺑﺮﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻨﻮ؛ ﺷﻠﻮﺍﺭ ﻗﺮﻣﺰ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﻮ
ﮔﻮﺷﻮﺍﺭﻩ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﭘﺴﺮﺍ ﮔﺬﺷﺘﻪ 
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﯾﻪ ﭘﺴﺮ ﺩﯾﺪﻡ ﻭﺳﻂ ﺩﻋﻮﺍ ﺩﺍﺷﺖ ﺟﯿﻎ ﻣﯿﺰﺩ!!!

ملت اینکارو باخوتون نکنین

زشته قباحت داره

وااااااااااالا

۲۹ دی ۹۲ ، ۱۹:۵۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

افتادنی


افتادنی هم که باشم
اتفاق خوبِ زندگی تو نیستم
خیلی خوش‌شانس باشم
برگ زردی می‌شوم
که زیر پای تو می‌افتد!

۲۸ دی ۹۲ ، ۱۴:۳۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

ولی فقیه ...

الگوی ما در ولایت پذیری،فاطمه سلام الله علیها اسـت،
آقــا از مــا سکـوت بخواهنــد قطعـا حــرفی نمی زنیــم،
امــا بــرای ولی فقیه وحدت و خدمت شرط اصلی ست
و بــرای مــا ولایــت، و این هــر دو بـا هــم قــابل جــمع.
ما وظـیفه داریم بگوییم: " با ولی فقیه نباشی ، خواه به
خــدمت ایستــاده باشی، خــواه بـه خیــانت نشستــه
باشی، نتیجه یکی ست."
۲۸ دی ۹۲ ، ۱۴:۳۴ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

خ چیزها ...


خوب است پول داشته باشیم و چیزهایی که می خواهیم بخریم .
اما چقدر خوب تراست ....
فرمواش نکنیم
چیز هایی که با پول نمی توان خرید را
از دست ندهیم...

۲۸ دی ۹۲ ، ۱۴:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

وفتی تو نیستی ..


وقتی تو نیستی
دلم هزار راه می رود
فکرو خیال می بافد
صبرش از کاسه انتظار
لبریز می شود
حساب ثانیه ها را دارد
گاهی هم
آواز می خواند
تا دلشوره را از پای در آورد
اما هر وقت از فراموشی
برایش می گویم
هُری می ریزد
( این روزها باید برایش امن یجیب بخوانم... )

۲۸ دی ۹۲ ، ۱۴:۳۱ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

من و تو


من نباشم .. دنیا یک "من" کم دارد ....

تو نباشی .... من یک " دنیا " کم دارم ...

۲۸ دی ۹۲ ، ۱۴:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

خطــا از مـن اسـت می دانم

خطــا از مـن اسـت می دانم

از مـن کـــه سـال هـاسـت گـفتـــه ام “ ایــاک نــعبد ” 

امـا بـــه دیـگران هـمـ دلـسپــرده ام

از مـن کـــه سـال هـاسـت گـفتـــه ام ” ایــاکَ نستَعیـن "

امــا بــه دیگران همـم تـکیــه کــرده ام

امـا رهایـم نـکـن 

بیـش از هـمـیشــه دلـتـنگم بـــه انـدازه ی تـمام روزهـای نـبودنـم


۲۳ دی ۹۲ ، ۲۲:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

اصلا یه وضعیه...

۱۷ دی ۹۲ ، ۱۸:۰۳ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دنیای ما دخترا

دنیای ما دخترا 

پر از لاکای رنگارنگ...

رژ لبای پررنگ...

گردنبندای طلایی..نقره ای...

انگشتر و جواهر

پر از ست کردن دامن با تاپ

ساپورت, ساقای رنگی رنگی

پر از قرارای دخترونه

دوره همی...

تلفنای 2 ساعته با موضوع مخاطب خاص!!!

گریه کردنای یواشکی زیر پتوهای صورتی

دفترچه خاطرات

قول دادن به همدیگه سر فراموش کردنای دوس پسرا!

قول دادن به هم و اینکه فردا یه روز جدیده!

دوردورای پر شیطنت

پاستا خوردن تو کافه ی دنج...

اهنگ گوش دادنای نصف شبی تو اتوبانا...

با ناراحتی به هم زنگ زدن و چن دقیقه بعداز شوخیای هم 
خندیدن

ارایشگاه رفتنای هول هولکی

1000 بار این جمله رو تکرار کردن : تو ک اکی میشی حالامن 
چیکا کنم؟

اس دادنای شبونه: بهت زنگ زد؟ نه؟ گورباباش

گپای 4 -5 تایی دور میز و نسکافه خوردن،مسخره کردن 
همدیگه

کلمه های رمزی ک فقط خودمون معنیشو میدونیم

رازایی ک فقط خودمون ازشون خبر داریم

دنیای ما پره از لباسای سفید و تورای پفپفی و مخاطبای 
خاصمون

ک شاهزاده سواربر اسب سفیدمونن

دنیای ما دخترا پره از احساسات پاک و رویاهای دختروونه .

چرا فکر می کنی چون دختری

باید همیشه غمگین باشی؟ شکست خورده باشی؟!

عزیز من!

یاد بگیر که تو دختری!

یاد بگیر تو کلاس بذاری! تو ناز کنی !

اون خیلی بیجا می کنه تورو ناراحت کنه!

خیلی بیخود می کنه اشکتو دراره!

اصلا برا چی به یه موجود مذکر اجازه می دی شادی زندگیتو ازت بگیره

این اسمش عشق نیست به خدا!

خودتو گول نزن!

کسی که عاشق توا،

هرگز نمی تونه غمتو ببینه!

چه برسه به اینکه خودش عامل غمت باشه!!

دختر باش!

دخترونه ناز کن!

دخترونه فکر کن!

دخترونه احساس کن!

دخترونه استدلال کن!

دخترونه زندگی کن!

۱۷ دی ۹۲ ، ۱۸:۰۱ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

من همینم...

مَن هَمینَم

نَه {چشمآטּ آبــﮯ} دارَم

نه {کفشهآﮮ پآشنِه بُلنَد}

هَمیشِه {کتآنـــ ــﮯ} مـﮯ پوشَم

روی {چَمَن هآ} غَلت میزَنَم

{عِشوه ریختَن} رآ خوب یادَم نَداده اَند

وَقتـﮯ اَز کِنارَم رَد میشوﮮ

بوﮮ {اُدکُلنَم} مَستت نمیکُند

نگرآטּ پآک شدטּ {رُژ لَب} و {ریملَم} نیستَم

{لآک نآخن} هآیم اَز {هزآر مترﮮ} داد نمیزَند

گآهـﮯ اَز فَرط غُصّه {بلنَد} دآد میزَنم

{خدآیَم} رآ بآ {تَمآم دُنیآ} عَوض نمیکُنم

و {بَعضـﮯ} آدم هآﮮ اَطرافَم

رآ هَم بآ {تَمآم دُنیآ} عَوض نمیکُنم

شَبهآ پآیه پَرسه زَدن دَر {خیآبآטּ} و {مهمآنـﮯ} نیستَم

بَلد نیستَم تآ صُبح پآﮮ {گوشـﮯ} پِچ پِچ کُنم

وَ بگویَم {دوستَت دآرَم} وقتـﮯ حتـﮯ

به تِعدآد حروف دوستَت دآرَم هَم ، {دوستَت ندآرَم}

وَلـﮯ اَگر بگویَم دوستَت دآرَم ،

دوست دآشتَنم {حَد ومَرزﮮ} ندآرَد

مَن {خآلِصآنه} هَمینَم...!...
۱۷ دی ۹۲ ، ۱۷:۵۷ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰