تنهاتــــــــــــــــــرین ســـــــــــــــــردار

من تنها ، تنهاترین سردار ، سردار مشکی پوش

تنهاتــــــــــــــــــرین ســـــــــــــــــردار

خنده و طعنه به اشعار و شعارم بزنید
تیر غم بر دل بیچاره و زارم بزنید
**

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب
محبوب ترین مطالب
مطالب پربحث‌تر
آخرین نظرات

۹ مطلب در دی ۱۳۹۲ ثبت شده است

ﺁﻗﺎ ﺩﯾﮕﻪ ﮐﺎﺭ ﺍﺯ ﺍﺑﺮﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻨﻮ؛ ﺷﻠﻮﺍﺭ ﻗﺮﻣﺰ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﻮ
ﮔﻮﺷﻮﺍﺭﻩ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﭘﺴﺮﺍ ﮔﺬﺷﺘﻪ 
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﯾﻪ ﭘﺴﺮ ﺩﯾﺪﻡ ﻭﺳﻂ ﺩﻋﻮﺍ ﺩﺍﺷﺖ ﺟﯿﻎ ﻣﯿﺰﺩ!!!

ملت اینکارو باخوتون نکنین

زشته قباحت داره

وااااااااااالا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ دی ۹۲ ، ۱۹:۵۲


افتادنی هم که باشم
اتفاق خوبِ زندگی تو نیستم
خیلی خوش‌شانس باشم
برگ زردی می‌شوم
که زیر پای تو می‌افتد!

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۹۲ ، ۱۴:۳۹
الگوی ما در ولایت پذیری،فاطمه سلام الله علیها اسـت،
آقــا از مــا سکـوت بخواهنــد قطعـا حــرفی نمی زنیــم،
امــا بــرای ولی فقیه وحدت و خدمت شرط اصلی ست
و بــرای مــا ولایــت، و این هــر دو بـا هــم قــابل جــمع.
ما وظـیفه داریم بگوییم: " با ولی فقیه نباشی ، خواه به
خــدمت ایستــاده باشی، خــواه بـه خیــانت نشستــه
باشی، نتیجه یکی ست."
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۹۲ ، ۱۴:۳۴


خوب است پول داشته باشیم و چیزهایی که می خواهیم بخریم .
اما چقدر خوب تراست ....
فرمواش نکنیم
چیز هایی که با پول نمی توان خرید را
از دست ندهیم...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۹۲ ، ۱۴:۳۲


وقتی تو نیستی
دلم هزار راه می رود
فکرو خیال می بافد
صبرش از کاسه انتظار
لبریز می شود
حساب ثانیه ها را دارد
گاهی هم
آواز می خواند
تا دلشوره را از پای در آورد
اما هر وقت از فراموشی
برایش می گویم
هُری می ریزد
( این روزها باید برایش امن یجیب بخوانم... )

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۹۲ ، ۱۴:۳۱


من نباشم .. دنیا یک "من" کم دارد ....

تو نباشی .... من یک " دنیا " کم دارم ...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۹۲ ، ۱۴:۲۹

خطــا از مـن اسـت می دانم

از مـن کـــه سـال هـاسـت گـفتـــه ام “ ایــاک نــعبد ” 

امـا بـــه دیـگران هـمـ دلـسپــرده ام

از مـن کـــه سـال هـاسـت گـفتـــه ام ” ایــاکَ نستَعیـن "

امــا بــه دیگران همـم تـکیــه کــرده ام

امـا رهایـم نـکـن 

بیـش از هـمـیشــه دلـتـنگم بـــه انـدازه ی تـمام روزهـای نـبودنـم


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۹۲ ، ۲۲:۳۲

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ دی ۹۲ ، ۱۸:۰۳
مَن هَمینَم

نَه {چشمآטּ آبــﮯ} دارَم

نه {کفشهآﮮ پآشنِه بُلنَد}

هَمیشِه {کتآنـــ ــﮯ} مـﮯ پوشَم

روی {چَمَن هآ} غَلت میزَنَم

{عِشوه ریختَن} رآ خوب یادَم نَداده اَند

وَقتـﮯ اَز کِنارَم رَد میشوﮮ

بوﮮ {اُدکُلنَم} مَستت نمیکُند

نگرآטּ پآک شدטּ {رُژ لَب} و {ریملَم} نیستَم

{لآک نآخن} هآیم اَز {هزآر مترﮮ} داد نمیزَند

گآهـﮯ اَز فَرط غُصّه {بلنَد} دآد میزَنم

{خدآیَم} رآ بآ {تَمآم دُنیآ} عَوض نمیکُنم

و {بَعضـﮯ} آدم هآﮮ اَطرافَم

رآ هَم بآ {تَمآم دُنیآ} عَوض نمیکُنم

شَبهآ پآیه پَرسه زَدن دَر {خیآبآטּ} و {مهمآنـﮯ} نیستَم

بَلد نیستَم تآ صُبح پآﮮ {گوشـﮯ} پِچ پِچ کُنم

وَ بگویَم {دوستَت دآرَم} وقتـﮯ حتـﮯ

به تِعدآد حروف دوستَت دآرَم هَم ، {دوستَت ندآرَم}

وَلـﮯ اَگر بگویَم دوستَت دآرَم ،

دوست دآشتَنم {حَد ومَرزﮮ} ندآرَد

مَن {خآلِصآنه} هَمینَم...!...
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ دی ۹۲ ، ۱۷:۵۷