تنهاتــــــــــــــــــرین ســـــــــــــــــردار

من تنها ، تنهاترین سردار ، سردار مشکی پوش

تنهاتــــــــــــــــــرین ســـــــــــــــــردار

خنده و طعنه به اشعار و شعارم بزنید
تیر غم بر دل بیچاره و زارم بزنید
**

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب
محبوب ترین مطالب
مطالب پربحث‌تر
آخرین نظرات

    آدم خـاصـی نـیـسـتـم ...

    مـخـاطـب خـاصـی هـم نـدارم ...

     حـس خـاصـی ندارم ...

    خودم هستم ...

    خوده خودم...

    مال خودم...

    صبورم و عجول...

    سنگین...

    مغرور...

    بخاطر کسی هم خودمو تغییر نمیدم...

    کینه ای نیستم ...
           از چپ بخورم ، از راست میزنم ...