تنهاتــــــــــــــــــرین ســـــــــــــــــردار

باید این شهر به آرامش خود برگردد ، که شب جمعه حرم روضه مــــــــــادر دارد

۲۴ مطلب در مهر ۱۳۹۲ ثبت شده است

خنده...

تو به افتادن من در خیابان خندیدی...

و من تمام حواسم به مردم شهر بود ...

که مبادا عاشق خنده هایت بشوند...

۳۰ مهر ۹۲ ، ۲۰:۵۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

بی برگشت...

به یه جایی از زندگی که رسیدی میفهمی...

اونی که زود میرنجه زود میره زود هم برمیگرده. ولی اونی که دیر میرنجه دیر میره اما... دیگه برنمیگرده...

۳۰ مهر ۹۲ ، ۲۰:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

آهای یکی...

یکی بود هنوزم هست، یکی رو دوس داشتم، هنوزم دوستش دارم

آهای یکی

هنوزم تکی...!

۳۰ مهر ۹۲ ، ۲۰:۴۵ ۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

خالی

خداوندا ، جای سوره ای به نام "عشق" در قرآن تو خالیست ، که اینگونه آغاز شود : و قسم به روزی که دلت را میشکنند و جز خدایت مرهمی نخواهی یافت .

۲۷ مهر ۹۲ ، ۱۶:۰۰ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

روزهای پاییر

نبودنت در شبهای پاییز ، یک ساعت زودتر شروع می شود !

۲۷ مهر ۹۲ ، ۱۵:۵۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

فراموش

مهم بودن رو فراموش کن
روزنامه ی روز یکشنبه زباله ی روز دوشنبه است
(خسرو شکیبایی)

۲۷ مهر ۹۲ ، ۱۵:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

مهربانم...

هنوز مثل سابق “مهربانم” !
اما دیگر کسی صدایم نمی کند “مهربانم” …

۲۷ مهر ۹۲ ، ۱۵:۵۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

گرگ...

حالم حال گرگیست که خداوندتوبه اش راپذیرفته اما مردمانش مدام میگویند:توبه ی گرگ مرگ است...

۲۷ مهر ۹۲ ، ۱۵:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

باران

تنها برخی از آدمها بـــــاران را احساس می کنند !

بقیه فقط خیس می شوند …

۱۹ مهر ۹۲ ، ۲۲:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

مردان

... ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎﺩﯼ ﺑﺎز ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﮔﺸﺖ ...

۱- ﺁﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﻪ “ ﺟﻨﮓ ” ﺭﻓﺘﻪﺍﻧﺪ

۲- ﺁﻧﺎﻥ ﮐﻪ “ ﻋﺎﺷﻖ ” ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ...

۱۹ مهر ۹۲ ، ۲۲:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰