.

.

.

آهاااای مردم،جواب دوستت دارم” >:>:>:>: "مرسی" نیست!
.

.

.