تنهاتــــــــــــــــــرین ســـــــــــــــــردار

باید این شهر به آرامش خود برگردد ، که شب جمعه حرم روضه مــــــــــادر دارد

۳۲ مطلب در تیر ۱۳۹۲ ثبت شده است

من تمام زندگى ام را…

من و تو از همان روز اول محکوم به از دست دادن بودیم!!!
تو، همان یک ذره احساست را و من تمام زندگى ام را
.
.

۲۷ تیر ۹۲ ، ۰۲:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

اگر ‘بدانى’ فقط

اگر بدانى وقتى نیستى

چقدر بیهــــــــوده ام..

تلخــــــــم..

خــــــــراب و هیــــــــچم..

اگر بدانىفقط!!

هیچــــــــوقت نمیروى!!

حتى به خواب…!

.
.

۲۷ تیر ۹۲ ، ۰۲:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

چقدر داغ بود..!

سرمیزشام یادت که میفتم بغض میکنم،اشک درچشمانم حلقه میزند وهمه باتعجب نگاهم میکنندلبخندی میزنمو میگویم:چقدر داغ
بود
..!
.

۲۷ تیر ۹۲ ، ۰۲:۴۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

خط تیره

معلم دبستان به فاصله هامیگفت:خط تیره،چه خوب میدانست فاصله هاچه تیره میکنندرابطه هارا

۲۷ تیر ۹۲ ، ۰۲:۴۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

من131313

آمدنت را حیران بنگرم،یا رفتنت را مات بمانم؟!…باد آورده را باد می برد قبول!!!دلم را که باد نیاورده بود

۲۷ تیر ۹۲ ، ۰۲:۳۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

بی تفاوت بودنت

عاشقم گر نیستی،لطفی بکن نفرت بورز
بی تفاوت بودنت هر لحظه آبم میکند
..
.

۲۷ تیر ۹۲ ، ۰۲:۳۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

ک فرهاد نشوی

دل کندن آسان بود
خیلی هم آسان بود
ب سادگی آب خوردن
ب سادگی من و احساسم
تو نه تنها دل کندی
پایش می افتاد بیستون هم میکندی ک بروی
..
ک فرهاد نشوی،تا خدایی نکرده یک وقت احساست درگیر نشود
با احساس شیرین گونه ی من
..

۲۷ تیر ۹۲ ، ۰۲:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

وخندیدى…


پیاز هم که خردمیکنى برایش اشک میریزى!
ازپیازکمتربودم
مراخردکردى وخندیدى


۲۷ تیر ۹۲ ، ۰۲:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

برنمیگردانی ام

خدایا…….برنمیگردانی ام؟؟؟یک طرفم سرخ شد….!

۲۷ تیر ۹۲ ، ۰۲:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

خیلی جلوییم

ماپشت اونایی ک پشتمون حرف میزنن،حرف نمیزنیم!!
چون خیلی جلوییم ازشون..

۲۷ تیر ۹۲ ، ۰۲:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰