رو‌به‌روی من فقط تو بوده‌ای
از همان نگاه اولین
از همان زمان که آفتاب
با تو آفتاب شد
از همان زمان که کوه استوار
آب شد
از همان زمان که جستجوی عاشقانه مرا
نگاهِ تو جواب شد ...

نگاهِ تو جواب شد ...

نگاهِ تو جواب شد

السـلام علیک
ایـها الامام الرئـوف الرئوف الرئوف الرئوف