به سلامتی اونایی که هم دل دارن هم معرفت اما ، کسی رو ندارن !!